Self-evident Genre #130

xavier cugat ole! joe loco ole ole ole ole!
roberto delcado ole amparo garrido ole!
charo ole ole ole ala lee!
mongo santamaria ole ola ole ole 1990
ole caterina! dj bobo ole ole ole

Next is #131 -->