Guess The Genre #1796

yo yo the osmonds single yo yo heart vicki simms
yo yo ye ye kinita bumbanban yo yo champ frankie smith
yo yo annie get little junior parker yo yo el billos caracas boys
yo yo red robin hal jimmy macgregor yo yo got tom paxton
yo yo johnnie osbourne yo yo johnnys little ruth wallis

Answer: Yo Yo - Next is Guess the Genre #1797

Or, I don't want to guess - Show Me A List