Self-evident Genre #223

tiki sound sven kirsten presents tiki don forbidden sounds
tiki tiki bomboooos secret spot tiki tones idol pleasures
tiki pop kenny sasaki tiki boys tiki tiki jazztronik sandii
tiki curse the hula girls tiki loona labretta suede
tiki electro bad examples tikiyaki orchestra swingin sounds

Next is #224 -->