Self-evident Genre #89 (Gathered by Katie Kraft)

santa clause 2 bob rivers i am santa
angela mrs santa santa and me
santas bag ringo i wanna be
ira playing santa santa baby
papa aint no santa santa your too fat

Next is #90 --->